top of page

Офис сграда в Промишлена Зона Север, Бургас

Предстваеният идеен проект е за сградата е с РЗП 7076 м2 и предвидени 91 паркоместа в рамките на парцела, както и 25 допълнителни в непосредствена близост. Основно изискване от инвеститора беше създаването на възможност за преминаване на камион тип ТИР през парцела. Това изискване в голяма степен определи формата и габарита на сградата. Отделно от това, наша цел беше сградата да позволи интегрирането на общи зелени площи, които макар и откъснати от непосредствено прилежащия приземен терен, да дават възможност за рекреация на открито. Така се получиха двете надземни тераси, като едната кореспондира директно с ресторант-кафенето и е ориентирана към главната улица в близост. Другата е с изложение на изток и от нея се ползват 5 от по-големите офиси на етажа. Планът на сградата не е отворен, във видът в който е представен, но обединяването на така обособените офиси в по-големи е напълно възможно, ако това бъде намерено за целесъобразно от евентуални наематели.

Инвестиционното намерение отпадна преди няколко години на фаза идеен проект и ние не бяхме твърде изненадани предвид бизнес климата в града и очевидната липса на прекален интерес към офис площи. Не искаме да звучим драматично, но логичното заключение е, че бизнесът на града е реално извън пределите на града или вероятно настанен инкогнито по жилищни кооперации. Но както обича да казва един шотландскси колега: C'est la vie.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page