top of page

Къща в Косово

Това е вариант на проект за къща в покрайнините на Прищина, който беше отхвърлен от клиента. Одобреният проект е представен на сайта ето тук: https://www.archstudioperfect.com/project-5

Колониалната стилистика (идва от колония, не от колона:)) е в духа на американската традиция от времето на пионерите. Мислехме, че темата за Америка е достатъчно свързана с новата история на Косово в позитивен план. Историческата препратка, обаче се стори явно прекалено буквална за инвеститора. За нас беше изследване на още една архитектурна тема, която макар и историческа, все пак успяхме да превъплътим в напълно изпълнима форма стъпила на реално задание и терен.

По-долу е подвариант с централно разположена апсида на задната фасада, която помещава стълбището.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page