top of page

Ски хотел и СПА в Банско

С приближаването на новия ски сезон искаме да ви представим този проект за целогодишен четиризвезден хотел в Банско. Разположен е на ъглов парцел с денивилация и граничи с улица "Пирин" - улицата, която води към планината и ски пистите. Кабинковият лифт е недалеч надолу по улицата, както и центърът на града с неговите заведения и целогодишни културни събития.

Парцелът ще влезе в регулация с приемане на новия Общ устройствен план на Банско, който обхваща обща площ от 1894 дка. Интересното в случая е, че само 382 дка от него са предвидени за ново застрояване на жилищни и обществени сгради, а по-голямата част - 55,6% (1054 дка) от площите са вече застроени и целта е да се изгради необходимата техническа инфраструктура и транспортни връзки между тях и стария град.

По думи на кмета на Банско Георги Икономов от пресконференция проведена в началото на годината:

"Разработката не обхваща територии извън предвидените в ОУПО, не засяга територии на НП „Пирин“, предвижда буферни зони по границите с парка и не е пряко свързана с инвестиционни намерения за бъдещи спортни съоръжения. Около 20% от незастроената територия е предвидена за изграждане на озеленяване, паркове, градини, транспорт и комуникации."

Хотелът е с обще РЗП над 6000 м2, като реално надземните площи са само около 3200 м2. Останалата част е под нивото на прилежащите улици и включва подземен паркинг, закрит басейн, СПА зона, складове и технически помещения. Откритият и закритият басейн са с подходящи размери за плуване, като около външният са предвидени залени площи с място за разполагане на около 50 шезлонга. Административната част е разположена с благоприятно ЮИ изложение и гледка към вътрешния двор, защото това са помещенията, в които ще има най-продължително обитаване в рамките на един ден. А и сме убедени, че доволният персонал е задължителна предпоставка за наличието на доволни клиенти.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page