top of page

Къща край морето

Сградата е еднофамилна и е разположена в близост до морето, насред горист терен. Ние изработихме както архитектурния проект, така и интериора и трябва да отбележим, че подобен тип цялостно проектиране носи наистина голямо удовлетворение, но също и по-голяма отговорност. Тук съгласуването на техническия архитектурен проект с останалите специалности и изпълнителя трябва да е не само въпрос на формалност, а процес на съвместна дейност, добре координирана от самото си начало. Разбира се, винаги остава открита възможността, човек да бъде несправедливо обвинен в склонност към мания за контрол и прекалена дребнавост, но предизвикателството е в това да съумееш да изпипаш нещата до границите на възможностите на екипа, без да създаваш впечатление за личностни патологични отклонения. Както казват, другата дума за талант е мярка. Така че - внимаваме!
Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page